Print Friendly

Uvjeti članstva AGENTI.HR

Uvjeti članstva
na strukovnom portalu AGENTI.HR

 

Kazalo korištenih pojmova i simbola:

 • Isporučitelj, Administrator = Agenti d.o.o.
 • Član = Redovni i/ili počasni član portala AGENTI.HR
 • * = opcija trenutno nije u funkciji
 

Članak 1. / O ČLANSTVU

U članstvo portala AGENTI.HR mogu se uključiti na vlastiti zahtjev ili na poziv isporučitelja, isključivo pojedinci, fizičke osobe koji su državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) uz ispunjavanje svih navedenih Uvjeta članstva.

Popunjavanjem i slanjem online registracijskog obrasca izvršili ste narudžbu usluge članstva na strukovnom web portalu AGENTI.HR, potvrđujete da ste pročitali ove Uvjete članstva čiji su sastavni dio Izjava o privatnosti i Uvjeti korištenja sadržaja i pravila ponašanja, prihvaćate ih u cijelosti te dajete dozvolu za korištenje i obradu dostavljenih osobnih i drugih podataka kako je predviđeno.

Tipovi članstva:

 • Redovno članstvo
 • Počasno članstvo

Redovnim članom mogu postati → ovlašteni agenti za posredovanje nekretninama koji su upisani u Imenik agenata HGK, bez obzira da li su trenutno u radnom odnosu.

Nezaposlenom osobom smatra se isključivo osoba koja je uredno evidentirana na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u protivnom smatra se zaposlenom. Po potrebi vršimo provjeru.

Počasnim članom mogu postati → osobe koje obnašaju neku od strukovnih funkcija pri HGK (predsjednici i zamjenici predsjednika strukovnih skupina, članovi Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama) pod uvjetom da su na nju izabrani od strane ovlaštenih agenata.

Pogledajte popis trenutnih počasnih članova »

Članak 2. / REGISTRACIJA ČLANSTVA

Ukoliko zadovoljavate uvjet iz čl. 1. obavezno je ispravno popuniti i poslati odgovarajući online registracijski obrazac »

Članak 3. / PLAĆANJE I IZNOS ČLANARINE

Redovno i počasno članstvo se plaća za svaku kalendarsku godinu.

Platežno odgovorna osoba za plaćanje godišnje članarine je ovlašteni agent tj. fizička osoba pojedinac.

Plaćanje članarine može izvršiti tvrtka u kojoj je ovlašteni agent zaposlen, ovlašteni agent kao fizička osoba ili netko treći.

Članovi iz prethodne kalendarske godine dužni su platiti članarinu za tekuću kalendarsku godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine ili po ispostavljenoj fakturi isporučitelja, a novi članovi najkasnije do roka naznačenog na ispostavljenoj fakturi.

Za slučaj da je naručitelju članstva odobren akcijski/promotivni popust na cijenu godišnje članarine a naručitelj ne izvrši plaćanje u skladu i rokovima navedenim na ispostavljenoj ponudi/predračunu; naručitelj je obvezan platiti punu cijenu godišnje članarine a predviđen popust se uskraćuje.

Za slučaj da se nezaposleni ovlašteni agent koji je postao član portala AGENTI.HR u međuvremenu zaposli; obvezan je uplatiti razliku cijene članarine (do pune cijene) za kalendarsku godinu a koja mu je prethodno odobrena kao popust nezaposlenoj osobi.

Bivši članovi koji imaju dugovanje za neplaćenu članarinu dužni su podmiriti svoje dugovanje prije nego im se odobri ponovno članstvo.

O trenutnim iznosima članarine, popustima i naputku za plaćanje saznajte ovdje »

Bez obzira tko uplati godišnju članarinu u ime i za korist osobe koja ispunjava preduvjete za stupanje u članstvo (redovno ili počasno); na sva prava koja proizlaze iz članstva polaže isključivo fizička osoba tj. pojedinac član portala AGENTI.HR.

Članak 4. / POČETAK ČLANSTVA

Pojedinac se smatra članom portala AGENTI.HR ukoliko je zadovoljio sve uvjete:

 • uplatio je članarinu za tekuću kalendarsku godinu
 • njegov osobni profil izlistan je na popisu ovlaštenih agenata (naših članova) putem tražilice
 • obaviješten je e-mailom da je njegov osobni korisnički profil aktiviran u cijelosti 

Članak 5. / TRAJANJE ČLANSTVA

Nakon prvog učlanjenja Vaše članstvo traje tijekom kalendarske godine i automatski se produžuje u naredne godine tj. traje do istupanja na vlastiti zahtjev ili isključenja sukladno ovim Uvjetima članstva.

Ukoliko počasni član tijekom kalendarske godine prestane obnašati neku od strukovnih funkcija pri HGK (predsjednici i zamjenici predsjednika strukovnih skupina, članovi Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama) automatski prelazi u status redovnog članstva pod uvjetom da je ovlašteni agent. Ukoliko nije ovlašteni agent; njegovo članstvo se prekida tj. automatski prestaje isključenjem.

Članak 6. / PRODUŽENJE ČLANSTVA

Ukoliko nas prije isteka tekuće kalendarske godine na info@agenti.hr ne izvijestite sa zahtjevom za prekid članstva (opisano u čl. 10. b); Vaše članstvo se obnavlja tj. automatski produžuje u narednu kalendarsku godinu za koju je obvezno platiti puni iznos godišnje članarine.

Uputu za plaćanje godišnje članarine pogledajte u čl. 3.

Članak 7. / PRAVA ČLANSTVA

 • Biti izlistan u popisu ovlaštenih agenata/agencija putem tražilice
 • Biti uvršten na popis agenata u rubrici “Predstavljamo » Ovlaštene agente”
 • Ako je član zaposlen kod ovlaštenog posrednika:
  → * omogućiti komercijalno oglašavanje nekretnina
  → * isporučiti upite i ponude nekretnina putem automatiziranog sustava TKO PITA, NE SKITA!™
  → putem slider banera na naslovnici portala (prikazati logotip agencije povezan linkom na web stranicu)
  → putem slider banera u rubrici pripadajuće županijske posredničke strukovne skupine (prikazati logotip agencije povezan linkom na web stranicu)
 • Ovisno o interesu člana:
 • Omogućiti pristup svim člancima, informacijama, dokumentima, obrascima koji su namjenjeni isključivo članstvu
 • Dostaviti posebne newsletter-e namjenjene isključivo članstvu
 • Omogućiti pristup članskom forumu → www.agenti.hr/forum
 • Omogućiti pristup facebook grupi (članska, zatvoreno za javnost) → Grupa AGENTI.HR
 • Omogućiti pristup facebook grupi (otvorena, oglašavanje nekretnina) → Grupa AGENTI.HR
 • Dati pravo na korištenje popusta i drugih pogodnosti koje isporučitelj ugovori sa svojim partnerima

Prava članova odnose se isključivo za vrijeme trajanja članstva uz uvjet da je to omogućeno trenutno postavljenom web strukturom portala AGENTI.HR.

Počasni članovi koji nisu ovlašteni agenti za nekretnine nemogu koristiti opcije i prava koja su predviđena isključivo za članove koji su ovlašteni agenti za nekretnine.

Članak 8. / OBVEZE ČLANSTVA

 • poslovati u skladu sa zakonima
 • biti upisan u Imenik agenata koji vodi HGK (redovni članovi)
 • svi članovi portala AGENTI.HR obvezuju se, odmah i bez odlaganja javiti uredništvu portala (upravitelju te ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka ) svaku promjenu bilo kojeg objavljenog podataka (o agentu ili posredniku) izlistanog putem tražilice, naručito u pogledu trenutnog statusa radnog odnosa (zaposlen/nezaposlen), strukovne funkcije (početak/prestanak), upisa posredničke tvrtke u Registar posrednika HGK (upis/brisanje), ili drugih obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta članstva
 • platiti članarinu za tekuću kalendarsku godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
 • platiti razliku članarine za kalendarsku godinu ukoliko je član koji je pristupio u članstvo i bio zaveden kao nezaposlena osoba u međuvremenu postao zaposlen
 • osobnim postupanjem promicati interese i ciljeve posredničke struke
 • prema ostalim članovima ponašati se prijateljski i uvažavati njihova mišljenja, prijedloge i inicijative
 • osobnim postupanjem štititi ugled portala AGENTI.HR
 • sudjelovati (komentirati, glasati u anketama, obavezno odgovarati na postavljene upite administratora i drugih članova) na članskom forumu i društvenim mrežama kojima ste dobili članski pristup 
 • odgovoriti na upite administratora portala AGENTI.HR
 • surađivati s uredništvom portala AGENTI.HR
 • preuzete obveze u suradnji s portalom AGENTI.HR izvršavati odgovorno, u primjerenim rokovima
 • odmah po saznanju; administratoru dojaviti neku od okolnosti pod kojom je predviđeno isključenje i prestanak članstva za nekog od trenutnih članova (administrator će izvor dojave zaštititi u skladu s poslovnom tajnom)
 • za slučaj isključenja ili istupanja člana iz članstva; bivši član i posrednička tvrtka obvezuju se na zahtjev isporučitelja ukloniti i/ili osigurati uklanjanje svih sadržaja koji se odnose i/ili su povezani s isporučiteljem
 • pridržavati se i redovno pratiti izmjene/ažuriranje ovih Uvjeta članstva i:

Članak 9. / MJERE OGRANIČENJA PRISTUPA SADRŽAJIMA

Isporučitelj može po vlastitoj procjeni u svakom trenutku aktivirati privremene i/ili trajne mjere suspenzije pristupa bilo kojim sadržajima u odnosu na bilo kojeg člana ukoliko procjeni da bi takvom mjerom mogao zaštiti svoje poslovne interese koji bi mogli eventualno biti ugroženi.

Mjere suspenzije i zabrane pristupa očituju se:

 • blokiranjem pristupa zaštićenim sadržajima na portalu i/ili članskom forumu
 • isključenjem člana iz članskih facebook grupa i blokiranjem nepoželjnih facebook profila
 • isključenjem s newsletter lista
 • isključenjem upita i ponude nekretnina putem automatiziranog sustava TKO PITA, NE SKITA!™
 • isključenjem prikaza članskog i/ili STOP banera
 • drugo po potrebi

Za nastupanje neke od mjera suspenzije, član će biti obavješten na e-mail adresu koju je dostavio prilikom stupanja u članstvo.

Članak 10. / PRESTANAK (PREKID) ČLANSTVA

a) Isključenjem

Ukoliko se član ne pridržava ovih Uvjeta članstva, isporučitelj može svakog člana isključiti iz članstva u svakome trenutku.

Član se smatra isključenim nakon što ga administrator ukloni iz popisa ovlaštenih agenata/agencija putem izlistanja u tražilici i/ili člana obavijesti na njegovu e-mail adresu.

Trenutak prestanka članstva određuje administrator, nastupa deaktivacijom osobnog profila ovlaštenog agenta i s njim povezanih korisničkih računa i omogućenih mu pristupa (forum, društvene mreže, sl.).

Isključenjem iz članstva članu se automatski ukidaju sva prava i pogodnosti na koja je imao pravo za vrijeme trajanja članstva kao i njegovom poslodavcu ukoliko nema drugih članova.

Član koji je za vrijeme članstva na web stranicama posredničke tvrtke imao objavljen članski baner i/ili baner akcije STOP! obavezan ih je odmah ukloniti.

Član kojeg se isključi iz članstva nema pravo zahtijevati brisanje objavljenih sadržaja o članu ili posredničkoj tvrtki člana koji su nastali za vrijeme trajanja članstva a služe u svrhu javnog informiranja.

Isporučitelj zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj potekao od strane člana što uključuje sve oglašene nekretnine (neovisno na koji rok je plaćeno oglašavanje) ili promotivne članke. Ugovara se kao odustnina.

Član koji je isključen iz članstva nema pravo na povrat ili umanjenje plaćene članarine pozivajući se na proteklo vrijeme trajanja članstva. Ugovara se kao odustnina.

Automatsko isključenje i prestanak članstva nastupa u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko član krši odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina
 • ukoliko se član izbriše iz Imenika agenta HGK
 • ukoliko je počasnom članu nastupio prekid obavljanja službene strukovne funkcije na temelju koje mu je prethodno odobreno počasno članstvo (pod uvjetom da nije ovlašteni agent)
 • ukoliko član oglašava i/ili obavlja djelatnost posredovanja nekretninama u/za tvrtku koja nije upisana u Registar posrednika HGK
 • ukoliko sud časti HGK ili HOK izrekne mjeru sankcije kršenja dobrih poslovnih običaja i sl. za tvrtku agenta u svojstvu pravno odgovorne osobe
 • ukoliko se donese pravomoćna/konačna sudska presuda iz domene kaznenog zakonodavstva ili nastupi mjera izvršenja zatvorske kazne zbog počinjenja kaznenog dijela
 • ukoliko svojim postupanjem ometa, usporava ili blokira rad isporučitelja
 • kada je u mogućnosti a ne zaštiti ugled posredničke struke i portala AGENTI.HR, u slučajevima omalovažavanja drugih ili zbog iznošenja neistina
 • djeluje protivno etičkim standardima i poslovnim interesima isporučitelja
 • nastupi smrt ili lišavanje poslovne sposobnosti
 • ukoliko ne odgovara na pozive i upite administratora
 • ukoliko ne plati članarinu u zadanom roku
 • ukoliko se i nakon upućenog upozorenja član ne pridržava ovih Uvjeta članstva

O isključenju član će biti obavješten na e-mail adresu koju je dostavio prilikom stupanja u članstvo, po potrebi i njegov poslodavac ukoliko je zaposlen u posredničkoj tvrtki.

b) Istupanjem

Svaki član može u svakome trenutku na vlastiti zahtjev istupiti iz članstva.

Ukoliko član želi prekinuti članstvo, o tome je obavezan izvijestiti isporučitelja slanjem obavijesti o istupanju iz članstva na info@agenti.hr (obavijest uputiti s jedne od e-mail adresa koju je član koristio u prethodnoj komunikaciji s isporučiteljem).

Primitak zahtjeva za prekidom članstva i prekid članstva na vlastiti zahtjev nastupa u trenutku kad isporučitelj potvrdi/odgovori na primitak zahtjeva za prestankom članstva te ukloni Vaš osobni profil iz popisa ovlaštenih agenata/agencija putem izlistanja u tražilici.

Istupanjem iz članstva automatski se ukidaju sva prava i pogodnosti na koja je član imao pravo za vrijeme trajanja članstva kao i njegovom poslodavcu ukoliko nema drugih članova.

Član koji je za vrijeme članstva na web stranicama posredničke tvrtke imao objavljen članski baner i/ili baner akcije STOP! obavezan ih je odmah ukloniti.

Član koji stupi iz članstva nema pravo zahtijevati brisanje objavljenih sadržaja o članu ili posredničkoj tvrtki člana koji su nastali za vrijeme trajanja članstva a služe u svrhu javnog informiranja.

Isporučitelj zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj potekao od strane člana što uključuje sve oglašene nekretnine (neovisno na koji rok je plaćeno oglašavanje) ili promotivne članke. Ugovara se kao odustnina.

Član koji je istupio iz članstva nema pravo na povrat ili umanjenje plaćene članarine pozivajući se na proteklo vrijeme trajanja članstva. Ugovara se kao odustnina.

Članak 11. / PRIKUPLJANJE, OBRADA I AŽURIRANJE OSOBNIH TE DRUGIH PODATAKA

Osoba koja izvrši narudžbu usluge članstva daje dozvolu isporučitelju (upravitelju i ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka) da po vlastitoj procjeni i potrebi samostalno izvršava ažuriranje osobnih i drugih podataka sukladno njihovom stvarnom stanju i točnosti a koji su dostavljeni putem online registracijskog obrasca i vezani su za uslugu članstva.

Osobni i drugi podaci koje prikupljamo, obrađujemo i ažuriramo a vezani su za uslugu članstva, pojedinačno su popisani i precizno za svakog od njih je navedeno kako i za što koriste, na svakom od pojedinačnih tipova online registracijskih obrazaca.

Kopija svih dostavljenih osobnih i drugih podataka koji su vezani za ispunjenje usluge članstva, nakon ispravnog popunjavanja i slanja online registracijskog obrasca, automatski se isporučuju na e-mail adrese koje je naručitelj usluge naznačio za dostavu.

Naručitelj je suglasan i dozvoljava isporučitelju da na sve adrese elektroničke pošte koje je upisao na online registracijskom obrascu prilikom izvršenja naruđžbe usluge članstva želi primati naše biltene (en. newsletters) koje periodično šaljemo u svrhu informiranja i dostave promotivnih poruka. Prilikom upisivanja Vaše adrese elektroničke pošte dajete nam izričito odobrenje i dozvolu za slanje/isporuku biltena. U bilo kojem trenutku možete samostalno i slobodno otkazati daljnje primanje naših biltena klikom na web poveznicu “Odjavi se” koja se nalazi u svakom isporučenom biltenu. Na odjavljenu adresu elektroničke pošte nećemo isporučivati biltene, to je moguće samo ako se ponovno pretplatite na primanje biltena.

Članak 12. / RAZNO

Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Uvjetima članstva primjenjuje se poslovna politika isporučitelja koja se očituje izrečenim stavom prilikom neke od nepredviđenih okolnosti koje bi bile vezane za uvjete članstva.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta članstva u bilo kojem trenutku. Stupaju na snagu danom njihove objave, izmjene. Izmjene se ažuriraju na ovoj stranici s prikazom datuma zadnje izmjene.

 

Članstvo na strukovnom portalu AGENTI.HR

Želite se registrirati i postati član portala AGENTI.HR?

Pročitajte, popunite i pošaljite odgovarajući → OBRAZAC

Više o ovoj i sličnim temama pročitajte ili komentirajte na:

U tijeku učlanjenje na portal AGENTI.HR