Print Friendly

Razmjena reklamnih banera sa portalom AGENTI.HR

Razmjena reklamnih
banera sa portalom AGENTI.HR

Razmjena reklamnih banera sa portalom AGENTI.HR

Uz dobre statističke rezultate posjećenosti i čitanosti dokazujemo javnu potrebu, vidljivost i upotrebljivost strukovnog portala AGENTI.HR.

Broj posjetitelja i broj pročitanih članaka je u stalnom i realnom porastu na dnevnoj, mjesečnoj i godišnoj razini.

Sadržajnost objavljenih informacija, preglednost i dostupnost čini nas jedinstvenim i vodećim mjestom za informiranje o ovlaštenim agentima, agencijama i tržištu nekretnina u RH.

Razmjena banera moguća je isključivo sa web stranicama i portalima koji su svojom tematikom usmjereni na tržište nekretnina u RH i EU (oglasnici nekretnina i razni tematski sadržaji), posluju u skladu sa zakonima, uklapaju se u principe naše poslovne politike te na svojim stranicama imaju jasno naznačeno sjedište, kontakt, vlasnika i odgovornu osobu web sjedišta.

Ukoliko ste vlasnik ili urednik sadržajnog i posjećenog web sajta
kontaktirajte nas s upitom za razmjenu reklamnih banera.

Za vrijeme razmjene banera, Vaš baner držimo na naslovnici portala!
Pogledajte uvijete razmjene i predviđene pozicije banera

Više o ovoj i sličnim temama pročitajte ili komentirajte na:

U tijeku učlanjenje na portal AGENTI.HR